Hot Line : 0973 787942
Cửa hàng chuyên VLXD Số 39

Sản phẩm Polycarbonate

Đặc điểm nhựa Polycarbonate : (tên thương hiệu Lexan, Makrolon, Makroclear, arcoPlus®) là một loại polymernhựa nhiệt dẻo. Polycacbonat là một loại nhựa tổng hợp trong đó các đơn vị polymer được liên kết thông qua các nhóm cacbonat, chất liệu này có thể được phủ lên một số bởi một số chất liệu khác.

Các sản phẩm Polycarbonate trong Cửa hàng 39 phục vụ chính trong nghành xây dựng nên chúng ta sẽ tập trung các ưu khuyết điểm của nhựa Polycarbonate khi dùng trong nghành này.

So sánh tấm Polycarbonate và kính cường lực

Hình ảnh ứng dụng tấm Polycarboante

Trình diễn thử độ bền tấm Polycarboante
Cách cưa, cắt tấm Polycarboante